UA-57004927-1

İnançların Türk Sinemasına Yansıması

Marka : es yayınları

Ürün Kodu: : 9789758716425

%50
120,00TL 200,00TL
-
+

www.esyayinlari.com.tr

WhatsApp ile sipariş ver

İnançların Türk Sinemasına Yansıması

Özgür VELİOĞLU

Şamanizm, Gök-Tanrı, Animizm,  Naturizm, Totemizm, İslamiyet İnançları Açısından


Geleneklerin ve dinin yönlendirmesi ile birtakım tören ve inanışların Türk kültürü içerisinde yerleşmiş olduğunu görmekteyiz. Bu inanışlar toplumun ortak belleğinde Şamanizm’den İslamiyet’e kadar uzanan dini inançların da etkisi ile şekillenmişlerdir. Özgür Velioğlu, bu inanışların ve pratiklerinin tarihlerini inceleyerek başladığı çalışmasında, sinemanın toplumun aynası olduğu düşüncesinden hareketle bunların Türk Sinemasındaki yansımasını incelemeyi amaçlıyor.

Özgür Velioğlu ‘İnançların Türk Sineması’na Yansıması” adlı kitabında Türklerin İslamiyet öncesi  inançlarından olan Şamanizm, Gök Tanrı, Natürizm (Tabiat Kuvvetlerine İnanma), Animizm (Atalar Kültü) ve Totemizm dinlerinden günümüze kalan öğeleri ele alıp, bu öğelerden günümüze yansıyan örnekleri ve uygulamaları Türk Sineması köy filmlerinde aramış. Özellikle Şamanizm inancından günümüze yansıyan kına yakmak, yağmur duası, yolculuğa çıkan kişinin arkasından su dökülmesi gibi günümüzde neden yaptığımızı bilmediğimiz pratiklerin Türklerin eski inançlarından kalan izler olduğunun vurgulanmış olması da ilgi çekici. Yazar, kitapta Türklerin İslamiyet öncesi dinlerine kısaca değinerek, 1970 sonrası seçtiği 20 köy konulu filmde, Türklerin İslamiyet öncesi inançlarının ve İslamiyet inancının yansımalarını incelemiş. Filmlerde dini öğeleri incelerken, bu pratiklerin geçmişten günümüze nasıl ulaştığını, geçmişteki uygulanış biçimiyle birlikte ele almış.

Özgür Velioğlu’nun kitabı, Türk Sinemasının birçok yönden incelenerek Türk toplumuna tuttuğu aynanın netleştirilebilmesi adına bu tür titiz ve özgün çalışmaların önünü açması açısından önemli bir yapıt. ISBN: 975- 8716-42-5

Sayfa Sayısı: 262

Ölçü: 13,5 / 19,5

Resim Galerisi